Szczyt UE – 23-24 października/ EU Summit

W Brukseli rozpoczął się właśnie szczyt unijny, na którym będą ważyły się losy paktu klimatycznego. Z wielkim niepokojem patrzymy na straszącą wetem polską delegację, szczególnie po wypowiedziach takich jak TA (– Polska nie powinna być karana za dotychczasowe osiągnięcia w zakresie ograniczenia emisji CO2 narzuceniem jej dalszych ograniczeń bez rekompensaty – twierdzi prezydent Bronisław Komorowski).

Z tej okazji przygotowaliśmy też stanowisko Młodzieżowej Sieci Klimatycznej:

Stanowisko Młodzieżowej Sieci Klimatycznej (w wersji polskiej)  [Także na Facebooku]

EU Summit – Polish Youth Climate Network’s Statement (English) [via Facebook]

—————————————————————————————-

A oto nasza okolicznościowa akcja twitterowa:

We want Poland acting in solidarity to solve climate change issue

We expect from Polish delegates representing us during EU summit on 23-24 October that they will take into account widely understood interest of the international community and not just short term political goals.

We’ve had enough of claiming, that Poland is a poor country, that it can’t afford to help others or act in the name of countries that need support in field of climate change. We’re tired of hearing that Poland can’t afford taking care of our common future. We want no more playing of Poland’s trump card “We’re a developing country” or “We’ve already done enough to limit our emissions. Other EU countries – follow suit” – the cut in emissions happened as a result of crisis during transformation in ‘80s – ‘90s, we didn’t plan that, it happened by accident.

It’s time to take responsibility for our common future.

It’s high time our government understood that climate negotiations are not about – as our vice minister Piechocinski put it – “romantic goals”. It’s about real threats that Poland will have to face in the future and real challenges that people of Philippines, Bangladesh, Pacific Islands or California are already facing. We demand from people whose task is to represent people’s voice that they will act in solidarity with countries that are experiencing negative effects of climate change.

We can and should – as a sovereign state and UN member state – take care of common interest of humankind. We’ve already pledged to do that in Copenhagen in 2009. We agreed then – along with the vast majority of international community – that we will not make 2 degrees global temperature rise happen, as it would induce unstoppable and unpredictable climate catastrophe. To meet this declaration we need to actively limit our GHG emissions now and work on such means of development that will not be dependent on burning fossil fuels but will allow us to leave this reserves untouched in the ground.

We’re alarmed to see that our government is not drawing a roadmap to face coal deadlock, to give us a chance for sustainable development, innovative economy, creating new job opportunities and ensure Poland’s independence from importing fossil fuels. It’s a sign of a lack of consistent, perennial strategy that will build Poland’s energy security in the coming years. What we observe now is our government wearing political blinders and clinging to harmful coal energy. All that happening while most of Poles claim they want their country to be supportive for renewable energy and not coal energy*.

We demand from our current administration that it acts in perspective of at least 30-50 years ahead and not – as we’ve witnessed it so far – just to draw immediate benefits. Even more so because mining our “Polish coal” will soon cease to be viable.

We wonder whose interests underlie the current government’s actions. Is it society’s or state owned energy industry companies’? We hope for renewable-based energy independence in Poland that will make the ambitious CO2 reduction targets within our reach.

Implementation of climate package goals is in the interest of us all. We demand that Polish policy makers thoroughly study the science of climate change so that they are fit to make informed decisions as representatives of Poles and, thus, more likely to ensure safe future for next generations.

Members of Polish Youth Climate Network

23.10.2014

* – CBOS research (2013) http://www.greenpeace.org/poland/pl/wydarzenia/polska/89-Polakow-chce-zielonej-energii-i-nie-zgadza-si-na-strategi-rzdu/ and Global Challenges Foundation research (2014) http://globalchallenges.org/wp-content/uploads/Overview.pdf

Chcemy Polski solidarnie działającej na rzecz powstrzymania zmiany klimatu

Od polskiej delegacji obecnej na szczycie UE w dniach 23-24 października oczekujemy odpowiedzialnej postawy uwzględniającej szeroko pojęty interes społeczności międzynarodowej, w tym polskiej, a nie krótkoterminowe cele polityczne.

Mamy dość mówienia, że Polska jest krajem biednym, którego nie stać na pomaganie innym i na działanie na rzecz krajów potrzebujących wsparcia. Mamy dość mówienia, że Polski nie stać na troskę o wspólną przyszłość. Nie chcemy już więcej grania “kartą kraju rozwijającego się” i ciągłego powoływania się na niezamierzony (bo wywołany gwałtowną transformacją) spadek emisji na przełomie lat 80. i 90. jako osiągniecia, za które należą się nam taryfy ulgowe.

Czas wziąć odpowiedzialność za wspólną przyszłość!

Najwyższy czas, by rząd zrozumiał, że przedmiotem negocjacji klimatycznych nie są – jak to ujął wicepremier Piechociński – “romantyczne cele”. Mówimy o realnych zagrożeniach, przed którymi Polska stanie w niedalekiej przyszłości i wyzwaniach, z którymi mierzą się obecnie mieszkańcy i mieszkanki Filipin, Bangladeszu, wysp Pacyfiku czy osoby mieszkające w Kalifornii. Od osób, których zadaniem jest reprezentowanie głosu ludzi, oczekujemy solidarnego współdziałania z krajami, które już teraz doświadczają skutków zmiany klimatu.

Jako suwerenne państwo i członek ONZ możemy i powinniśmy dbać o interes całej ludzkości – zobowiązaliśmy się już do tego w Kopenhadze w 2009 roku. Zgodziliśmy się wtedy – podobnie jak zdecydowana większość społeczności międzynarodowej – że nie dopuścimy do wzrostu temperatury na Ziemi o 2 stopnie Celsjusza, co wywoła trudną do zatrzymania i przewidzenia katastrofę klimatyczną. Aby sprostać tej deklaracji, musimy już teraz intensywnie ograniczać emisje gazów cieplarnianych i pracować nad takim modelem rozwoju Polski, który nie będzie oparty na spalaniu węgla i innych paliw kopalnych, ale pozwoli zostawić większą ich część nietkniętą w ziemi.

Niepokoi nas, że osoby obecnie rządzące Polską nie opracowują drogi racjonalnego wyjścia z węglowego impasu, wyjścia, które da szansę na zrównoważony rozwój kraju, zwiększy innowacyjność gospodarki, stworzy dziesiątki tysięcy miejsc pracy i zapewni Polsce uniezależnienie od importu paliw kopalnych. Jest to oznaka braku spójnej, wieloletniej strategii gwarantującej Polsce bezpieczeństwo energetyczne w nadchodzących latach. Obecnie mamy do czynienia z nieodpowiedzialną polityką “klapek na oczach” i kurczowym trzymaniem się szkodliwej energetyki węglowej. Wszystko to w momencie, gdy większość Polek i Polaków woli, by państwo tworzyło przyjazne warunki dla rozwoju odnawialnych źródeł energii, a nie przemysłu węglowego*.

Wymagamy od rządzących, by w swoich działaniach uwzględniali perspektywę przynajmniej 30-50 lat, a nie – tak jak to się dzieje obecnie – prowadzili politykę doraźnych korzyści. Tym bardziej, że wkrótce wydobycie “polskiego węgla” stanie się nieopłacalne.

Zastanawia nas – w czyim interesie występują obecnie rządzący. Interesie obywateli i obywatelek czy interesie energetycznych spółek skarbu państwa? Naszym zdanie dla Polski korzystne jest dążenie do uzyskania niezależności energetycznej. Można to osiągnąć dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. To z kolei pozwoli nam zrealizować ambitne cele redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Realizowanie celi postulowanych w europejskim pakiecie klimatycznym leży w interesie nas wszystkich. Oczekujemy od decydentów i decydentek rzetelnego zgłębienia tematyki zmian klimatu, aby byli w stanie w odpowiedzialny sposób podejmować decyzje w imieniu milionów Polek i Polaków oraz zapewnić bezpieczną przyszłość kolejnym pokoleniom.

Członkowie i członkinie Młodzieżowej Sieci Klimatycznej

23.10.2014

* Wyniki badania CBOS (2013) http://www.greenpeace.org/poland/pl/wydarzenia/polska/89-Polakow-chce-zielonej-energii-i-nie-zgadza-si-na-strategi-rzdu/ oraz wyniki badania Global Challenges Foundation (2014) http://csr.forbes.pl/polacy-martwia-sie-o-klimat,artykuly,184224,1,1.html

21 września – People’s Climate March

21 września. To był globalny dzień działania! Marsze dla klimatu na całym świecie, ale nie tylko marsze – happeningi, przejazdy rowerowe, pokazy filmów, medytacje. W sumie ponad 2600 wydarzeń (w linku zdjęcia z głównych akcji). To największa mobilizacja na rzecz klimatu w historii. Ludzie, którzy wyszli na ulice chcieli pokazać światowym liderom/kom politycznym, że ludzie na całym świecie chcą czystej energii i zostawienia paliw kopalnych pod ziemią.

W Nowym Jorku, gdzie był największy marsz, wyszło na ulice koło 400 000 ludzi. Tu pod linkiem kryje się trochę zdjęć z tego wydarzenia. Diana i Monia, członkinie naszej sieci, brały udział w Marszu. Diana, która reprezentuje europejskie organizacje pozarządowe, weźmie też udział w szczycie ONZ. Newsy zamieszczaliśmy na bieżąco na profilu Klimatycznej na Facebooku, a tutaj znajdziecie tekst Diany z opisem wydarzeń w NYC.

Michalina brała udział w akcji w Berlinie, gdzie na ulice wyszło 5 tysięcy ludzi. Ludzie bawili się ze słuchawkami na uszach na silent disco. Na zdjęciu Marks i Engels ogłaszają, że nie będzie więcej inwestycji w węgiel, ropę i gaz.

Ale i u nas się działo! W Warszawie udało się nam przeprowadzić kilka akcji:

– Wstążka dla klimatu (The Climate Ribbon) – na niej ludzie pisali czego nie chcą stracić w związku ze zmianami klimatu. Jednym z haseł, które najbardziej nas ujęło było: „pszczoły, pomidory i miłość w moim ogrodzie”. Wszystkie wstążki powiesiliśmy na drzewie na placu na Rozdrożu. Ludzie jeszcze długo po zakończeniu akcji podchodzili i dowieszali swoje.

Przywołanie Kapitana Planety! Od godziny 10 wzywaliśmy Kapitana Planetę w różnych miejscach na całym świecie. W akcję poza nami włączyli się Klimatyczni/e Ambasadorowie/ki oraz pracownicy/czki ClientEarth. Dzięki za wsparcie!

 

 

Na placu Zamkowym w Warszawie planetarianie wyposażeni w różne energie: ziemi, słońca, wiatru, wody i serca wraz z zebranymi ludźmi (około 30 osób) przywoływali Kapitana Planetę. Dzięki zjednoczeniu mocy Kapitan Planeta pojawił się na placu i przypomniał zebranym osobom, że 70% Polaków i Polek preferuje energię z odnawialnych źródeł (za IPSOS).  Cała grupa miała też okazję przejść po Krakowskim Przedmieściu i Nowym Świecie robiąc uliczny happening. Więcej zdjęć na facebooku.

Więcej w #61 Zielonym Pudelku!

O klimacie i gospodarce na Zielonym Jazdowie

Informowaliśmy Was o cyklu spotkań w ramach tegorocznego Zielonego Jazdowa. W Zielonym Pudelku wspominaliśmy też o ciekawie zapowiadającej się dyskusji pomiędzy Marcinem Popkiewiczem a Rafałem Wosiem. Oto zapis spotkania. Dużo o klimacie, gospodarce, o świecie! 🙂 Miłego oglądania.

<p><a href=”http://vimeo.com/105250580″>ZIELONY JAZDÓW. Zielony Rynek – Czy światowa gospodarka cierpi na gigantyzm?</a>

Łańcuch ludzi „Stop Odkrywce” z GRABIC do KERKWITZ

Udało się! 23 sierpnia dzięki zaangażowaniu wielu osób z Polski i Niemiec łańcuch ludzi o długości 8 kilometrów połączył ze sobą Grabice i Kerkwitz. Poniżej możecie zobaczyć relację z wydarzenia, które było formą protestu przeciwko planowanemu w tej okolicy utworzeniu kopalni odkrywkowej węgla.

więcej informacji na: http://lancuchludzi.pl/

Kongres Kobiet 2014

Treść wystąpienia w ramach sesji

„Demokracja energetyczna a odpowiedzialność za klimat”


Czy pamiętacie grudzień 2009 i szczyt klimatyczny w Kopenhadze? Prawdopodobnie największa w Europie mobilizacja na rzecz klimatu. 200 000 osób wzięło udział w Marszu na Rzecz Klimatu, 11 000 000 podpisów pod petycją Avaaz domagającą się od głów państw podpisania globalnego porozumienia klimatycznego… Do dziś jestem przekonana, że większość ludzi tam zgromadzonych wierzyła wtedy, że na koniec tych dwóch tygodni uda się uratować cywilizację przed zmianami klimatu. Ja wierzyłam.

kk

Czytaj dalej